Provozní doba: Pondělí - Pátek 09:00 - 17:00

Hot email: secretary@adremot.cz

Ferity

2-f03Ferit neboli magneticky tvrdý ferit je sintrovaný

Sintrování je proces, kdy se z rudy pomocí chemických a fyzikálních metod získává čistý kov ve tvaru prášku, který se slisuje pomocí pojiva do tělesa určitého tvaru, které se ve vakuu, případně v ochranné atmosféře speče na masivní kov. Tyto hmoty pak nazýváme hmoty spékané, nebo také sintrované
permanentní magnet, vyráběný z oxidu železa a (nejčastěji) karbonátu baria nebo stroncia. Ferit je nejlevnější běžně dostupný permanentní magnet a je typickým představitelem ferrimagnetických materiálů. Ferity, neboli také keramické magnety, mohou být vyráběny jako izotropní nebo jako anizotropní.

Anizotropní magnetické ferity

Mají dobré magnetické vlastnosti pouze v jednom směru, v tzv. přednostní ose magnetizace. Jsou lisovány v magnetickém poli a právě tímto dostanou prioritní směr magnetování. Možnosti použití jsou obdobné jako magnetů izotropních, avšak při stejném objemu se dosáhne vyššího magnetického toku a podle typu mívá hodnotu remanentní magnetické indukce 1,5÷2 krát vyšší. U anizotropních magnetů je prioritní směr magnetování totožný se směrem orientace magnetizace.

Izotropní magnetické ferity

Mají ve všech směrech prakticky stejné magnetické vlastnosti. Vyrábí se z izotropních materiálů, jsou lisovány bez přítomnosti magnetického pole a z toho vyplývají četné možnosti magnetování. Izotropní magnety nemají žádnou přednostní osu magnetizace, mohou být tedy podle potřeby namagnetovány v jedné ze tří os. Ve srovnání s anizotropními permanentními magnety jsou cenově výhodnější.

Hlavní atributy feritových magnetů

 • Nejlevnější dostupné magnety
 • Vysoká vnitřní koercivita
 • Poměrně drahá výroba nástroje – snaha o větší množství
 • Nejnižší energie ze všech magnetů
 • Poměrně křehké

Hlavní oblast využití

 • bezkomutátorové stejnosměrné motorky
 • DC motorky zejména v automobilovém průmyslu
 • přívěsné lodní motory a sekačky na trávu
 • reproduktory
 • magnetické separátory
 • dekorativní magnety, hračky
 • Magnetická rezonance