Provozní doba: Pondělí - Pátek 09:00 - 17:00

Hot email: secretary@adremot.cz

Vize & Mise

Chceme být evropským lídrem na poli dodávek strojírenských výrobků a plastů. Rozumíme našim zákazníkům a pomáháme jim dosahovat jejich smělých podnikatelských cílů pomocí našich špičkových produktů – jsme pro ně vysoce přitažliví. Víme, že naplnění Vize naší firmy je přímo závislé na vtažení a ztotožnění se našich zaměstnanců s cíli a hodnotami společnosti. Za důležité pro naše budoucí úspěchy považujeme budování společné platformy vzájemného respektu, vnitřní touhy k neustálému zlepšování firemních procesů i sebe sama, akceptace srozumitelných principů strategického partnerství nejen s našimi zákazníky ale i mezi vedením a našimi zaměstnanci.

Klíčové firemní hodnoty jsou:

  • Lidé
  • Vztah se zákazníkem
  • Důvěra
  • Respekt
  • Týmová orientace
  • Osobní růst
  • Transparentnost