Provozní doba: Pondělí - Pátek 09:00 - 17:00

Hot email: secretary@adremot.cz

Interim management

Low angle view of a businessman with a laptop computer in front of large windows. Vertical shot.

Kdo že to jsou ti „interim manažeři“ ?

Nabídneme Vám několik odpovědí:

  • Přinášejí do firem nové myšlenky, stabilizují týmy – a v krizi odvracejí krachy.
  • Náš interim manažer by měl za sebou nechat firmu v lepším stavu, než když do ní přišel,”
  • Většinou se jedná o vysoce zkušené obchodní nebo finanční ředitele
  • Interim manažer není historicky spjatý s kolektivem společnosti, do které vstupuje, nemá žádné vazby se zaměstnanci a má nový (většinou odlišný a nezaujatý) pohled na danou problematiku
  • Interim manažer není konzultant

Trocha historie:

Obecná definice říká, že smyslem interim managementu (z lat. interim = dočasně) je poskytnutí manažerských kapacit, dovedností a zkušeností na předem dohodnutou dobu pro dosažení jasného cíle za jasně definovaných nákladů (odměny), formou externí služby.

Myšlenka se objevila v 70. letech v Nizozemsku a reagovala na nepružný trh práce. Dlouhé výpovědní lhůty neumožňovaly firmám flexibilně reagovat na měnící se podmínky, proto jich stále více začalo dávat přednost interim manažerům. V Nizozemsku uvádí přibližně 60 % společností zkušenosti s interim manažerem. V 80. letech byl tento koncept postupně přebírán ostatními zeměmi a rozšířil se zejména ve Velké Británii a v Německu, kde činil obrat tohoto odvětví 1,3 mld. eur, přičemž růst v dalších letech se odhaduje okolo 20 %.

Co nabízíme:

  • Pružně a poměrně rychle Vám poskytneme zkušeného pracovníka
  • Jsou jasně specifikovány úkoly, pravomoci, cíle, představy a očekávání
  • Manažer přebírá zodpovědnost za vybraný projekt či úkol a získává související pravomoci
  • Jeho odměna nezahrnuje benefity ani žádné jiné výhody plynoucí z pracovního poměru
  • Tento manažer se velmi rychle adaptuje, cíleně a systematicky začne postupovat k dohodnutým cílům a dosahovat dohodnutých výsledků

Interim manažera můžete použít také v době dlouhodobé nemoci, dlouhodobé služební cesty (dočasné přidělené mimo republiku v rámci globální struktury) či mateřské dovolené.

Interim manager nemusí být „drahý“. Často je jeho náklad srovnatelný personálními náklady vyššího managementu firmy. Ať již si interim manažera najmete formou externího kontraktu (obvykle manažer pracuje jako dodavatelská firma) nebo formou pracovní smlouvy na dobu určitou, zajistíte si takového člověka na omezenou dobu. Krom toho malé a střední firmy nepotřebují takovou osobu v ekvivalentu plného úvazku a také se vytížení manažera může měnit v průběhu doby.