Provozní doba: Pondělí - Pátek 09:00 - 17:00

Hot email: secretary@adremot.cz

Technické vzdělávání

View of a Manager training young attractive people

Institut technického vzdělávání  společnosti  ADREMOT Technologies vznikl již v roce 1998. Jeho posláním je reagovat na evropské trendy v  systematickém rozvoji technického, podnikatelského a manažerského  vzdělávání a poskytovat související poradenské, informační a organizační služby. Společnost ADREMOT Technologies, s r.o. je držitelem akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Institut technického vzdělávání – ADREMOT, společně s Hospodářskou komorou ČR,  jejímž jsme členem, postupuje v souladu s filozofií projektu  Národní soustavy kvalifikací (NSK).  Dokončení naplňování soustavy a rozvoj jejího praktického využívání zajišťuje projekt NSK2, který byl zahájen v květnu 2009. Zaměřuje se na kvalifikace vyšších úrovní, zejména na úroveň 4, odpovídající vzdělávání v oborech vzdělání ukončených maturitní zkouškou. Souběžně jsou rovněž připravovány i kvalifikační a hodnotící standardy pro profesní kvalifikace vyšších úrovní (5 až 7), jejichž vznik požaduje trh práce.

Aktuální kurzy 2017:

 

 

REKVALIFIKACE

ROZSAH

1. Obchodní zástupce – autorizace

105 hod

2. Základy podnikání

150 hod

3. Manažer řízení malé a střední firmy

130 hod

4. Manažer projektu

150 hod

5. Finanční manažer

165 hod

6. Čtení a kreslení technické dokumentace

50 hod

7. Vedoucí provozu – Mistr/Mistrová

120 hod

8. Základy obsluhy PC

41 hod

9. Obsluha PC

83 hod

10. Pracovník grafického studia

80 hod

11. Tvorba www.stránek

90 hod

 

Z výše uvedených vzdělávacích kurzů pozornosti našich zákazníků DOPORUČUJEME zejména:

Kurz: OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Profesní kvalifikace, jejímž výstupem je celostátně platný Certifikát o autorizační zkoušce, vydaný MŠMT, na základě zkoušky složené před autorizační komisí.

PROČ SVÉ OBCHODNÍKY VZDĚLAT V TOMTO KURZU?

  • Sjednocení znalostí a systémových postupů při kontinuálním vytváření obchodních příležitostí
  • Obchod není náhoda – obchod je systematická, řízená činnost.
  • Co je cílem obchodního snažení – zpocené tričko to nebude.
  • Cena, marže – rozumíme tomu všichni stejně?
  • O čem se dá v rámci obchodní činnosti vyjednávat – a o čem již ne.

Tyto a spoustu dalších témat dnes sjednocují standardy kvality Národní soustavy vzdělávání (NSK), v rámci sjednocení znalostí a zachování stupně jejich určité kvality, podporované projekty EU. Pokud u Vás chcete, aby Váš obchodník nebyl jen obchodníkem z podstaty, protože se tak nazval v rámci organizační struktury, ale požadujete taky určité systémové znalosti, které zásadně podpoří dosažení Vašich strategických plánů, kontaktujte nás, a nastavíme společně tento vzdělávací kurz na míru Vašim konkrétním podmínkám.

Kurz: MANAŽER SE ZAMĚŘENÍM NA ŘÍZENÍ MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

Vzdělávací kurz pro budoucí manažery, pojatý opravdu komplexně, tak aby jeho absolvent byl schopen výkonu manažerské pozice ve středním managementu, v  pojetí přístupů moderních manažerských škol, např. MBA.

PROČ ABSOLVOVAT TENTO KURZ?

  • Z podstaty tohoto zaměření je jasné, že se jedná o kurz spíše individuální, kurz zvyšující znalosti alespoň středoškolsky vzdělaných zájemců
  • Obsah kurzu pokrývá čtyři nejdůležitější oblasti, na kterých stojí struktura každého podniku, a to: finance, výroba, lidské zdroje a marketing
  • Nepomíjíme ani další významné oblasti, jako jsou informační technologie, jejich význam při řízení organizace a bezpečnosti informaci
  • Zaměříme se na nejdůležitější právní aspekty v návaznosti na legislativní změny související jak s novým Obchodním zákoníkem, Zákonem o obchodních korporacích či Zákonem o veřejných zakázkách.
  • Tyto a další témata nabízíme všem, kteří čas a finance věnované zvyšování svého vzdělávání stále považují za velmi rozumnou investici do vlastní budoucnosti.