Provozní doba: Pondělí - Pátek 09:00 - 17:00

Hot email: secretary@adremot.cz

Služby

Naše nabídka v oblasti služeb se v zásadě orientuje do tří klíčových oblastí:

  • TECHNICKÉ A MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
    výchova a vzdělávání směrem k technickým a manažerským dovednostem
  • START UP
    podpora mladých talentů (start up) ve formě finanční a mentorské
  • INTERIM MANAGEMENT
    zprostředkování manažerů pro případ dočasného vykrytí manažerské pozice – využitím interim managementu

Vzhledem k nadstandardním vztahům s našimi klíčovými zákazníky nabízíme našim klientům obecně široké spektrum poradenských služeb, které zajišťujeme buďto vlastními silami nebo v rámci outsourcingu.

Couple paying bills online with laptop computer at home.